matematykaszkolna.pl
rozkład zmiennej losowej milo: Strzelec trafia do celu z prawdopodobieństwem 1/5. Niech X oznacza zmienną losową równą liczbie strzałów celnych w pięciu niezależnych próbach. Znaleźć rozkład zmiennej losowej X oraz prawdopodobieństwo, że strzałów niecelnych było mniej niż 4.
21 sty 10:17
. : ROZKŁAD dwumianowy − wpisuj w Google i dzialaj
21 sty 11:17