matematykaszkolna.pl
malejąca Mark:
 1 1 1 1 1 
Wykaż że funkcja f(x)=

+

+jest
 2x+1 3x+1 6x+1 4x+1 9x+1 
malejąca.
20 sty 17:21