matematykaszkolna.pl
Wielomiany, funkcja wymierna 😎😎😎: Wyznacz wszystkie wartości parametru m dla których wykresy funkcji f(x)=m+1/x i g(x)=x−m mają jeden punkt wspólny. Porównałem sobie f(x)=g(x) i po krótkiej analizie otrzymałem wynik m= (−2) Niestety w odpowiedziach jest jeszcze wynik (−1), czy mógłbym sobie założyć, że m+1=0 wtedy f(x)=0, czyli jest styczna z osią OX i będzię przecinała g(x), czyli funkcję liniową w jednym punkcie.
20 sty 00:40
Aruseq:
 m+1 
Ja bym stworzył równanie

=x−m
 x 
Jedno rozwiązanie − delta równa zero i miejsce zerowe różne od 0 Dwa rozwiązania − delta większa od zera i jednym z miejsc zerowych jest zero
20 sty 06:42
😎😎😎: dokładnie tak zrobiłem.Wyszło m=(−2) po podwojnej delcie, ale muszę jeszcze otrzymać m=(−1) w jakis sposob
20 sty 12:07
Aruseq: No tak. Dla m=−1 delta jest dodania, ale 0 jest jednym z rozwiązań
20 sty 22:21