matematykaszkolna.pl
Macierze, wektory Placusio9: 1. Wyznacz rzut wektora b na prostą rozpiętą na wektorze a: a=[1,−2,2] b=[3,4,1] 2. Wyznacz rzut wektora b na przestrzeń kolumnową macierzy A A = | 1 0 | | 0 2 | | 2 0 | b=[3,4,6]
19 sty 23:42