matematykaszkolna.pl
planimetria Fabian: w trojkacie ABC w ktorym AC=b BC=a i kat C ma miare 120 odcinek CD dwusiecznej kata C, zawarty w trojkacie ma dlugosc C. Wykaz ze (1/a)+(1/b)=1/c
19 sty 22:36
s.o.s.: rysunek
 absin120o ab3 
PABC=

=

 2 4 
 acsin60o ac3 bc3 
P1=

=

i P2=.....=

 2 4 4 
P=P1+P2 ab= ac+bc / : abc >0 i mamy tezę
 1 1 1 

=

+

 c a b 
=========
19 sty 22:57