matematykaszkolna.pl
suma liczb mydlix: niech S(n) oznacza sumę cyfr liczby n; dowieść, że: 1) S(m+n)≤S(m)+S(n) 2) S(mn)≤S(m)S(n)
19 sty 20:04