matematykaszkolna.pl
Kwantyfikatory 1234: 1) Zapisz w języku kwantyfikatorów następujące zdanie: Istnieje ocena taka, że dla każdego studenta indeks tego studenta zawiera tę ocenę. 2) Negacja tego zdania jest równoważna z: A: Dla każdej oceny istnieje taki student, że indeks tego studenta nie zawiera tej oceny. B: Istnieje taki student, że dla każdego studenta indeks tego studenta nie zawiera tej oceny C: Dla każdego studenta istnieje ocena taka, że indeks tego studenta zawiera tę ocenę. Od razu uprzedzę pytanie: tak, w B dokładnie tak napisano, niczego źle nie przepisałem.
19 sty 16:25
ite: A która odpowiedź jest wg Cb prawidłowa?
19 sty 16:41
1234: Wydaje mi się, że A
19 sty 17:01
1234: Czy zapis zdania z 1) wyglądałby tak? ∃x∀y yRx, gdzie x przebiega uniwersum ocen, y studentów, a yRx znaczy y posiada w indeksie x Czy należy zrobić do bardziej szczegółowo? Na przykład definiować oceny w taki sposób: ∃xOx − istnieje x taki, że x jest oceną itd.
19 sty 17:12
ite: Nie, nie taki zapis nie odpowiada tej wypowiedzi. Skoro Istnieje taka ocena, że dla każdego studenta indeks tego studenta zawiera tę ocenę. to przyjmiemy takie oznaczenia dla użytych predykatów O(x) − x jest oceną S(y) − y jest studentem R(y,x) − y ma w indeksie x (lub indeks y−a zawiera x) Teraz trzeba za pomocą i kwantyfikatorów i predykatów najpierw zapisać, że istnieje ocena, potem że dla każdego studenta zachodzi opisana predykatem relacja z oceną. Przyda się do tego informacja, że kwantyfikator szczegółowy (najczęściej) występuje z koniunkcją, ogólny z implikacją.
19 sty 18:17
1234: A czy odpowiedź A jest poprawna?
19 sty 18:25
ite: Jeśli chcesz się tego nauczyć, to trzeba zapisać to zdanie zgodnie z poleceniem i potem zanegować. Jeśli interesuje Cię tylko wynik to A.
19 sty 20:09