matematykaszkolna.pl
Rachunek prawdopodobieństwa Natalia : Proszę o pomoc z tym zadaniem z rachunku prawdopodobieństwa: W pojemniku znajdują się 2 kule białe, 3 zielone i 4 czerwone. Rzucamy jeden raz czworoscienna kostką, której dwie ścianki są w kolorze białym, jedna ścianka w kolorze czerwonym i jedna w kolorze zielonym. Następnie do pojemnika dokładamy jedną kulę w takim kolorze, w jakim otrzymaliśmy ściankę kostki. Losujemy dwie kule z tego pojemnika. a) Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że obie wylosowane kule są czerwone. b) Wiadomo, że wylosowano dwie kule w kolorze czerwonym. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że na kostce wypadła ścianka w kolorze zielonym.
19 sty 15:28
ite: Dołożona może być:
 2 
1 kula biała z prawdopodobieństwem

 4 
 1 
lub 1 czerwona z pr.

 4 
 1 
lub 1 zielona z pr.

 4 
W pojemniku będzie wtedy 10 kul. Dla każdego z tych przypadków opisz, ile będzie kul czerwonych. Zacznij od punktu a/ i oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że obie wylosowane kule są czerwone.
19 sty 16:27