matematykaszkolna.pl
sześcian Karol: Dany jest sześcian, którego krawędź ma 7 cm długości. Na każdej z sześciu scian narysowano czerwono obydwie przekątne. Następnie podzielono ten sześcian na małych sześciany o krawędzi 1 cm.Ile małych sześciościan będzie miało czerwoną linie przynajmniej na jednej ścianie
19 sty 11:51
Min. Edukacji: Zrób model i sprawdz
19 sty 13:03
an:
20 sty 10:27
an: Niby wszyscy są równi, ale są też równiejsi, choć ślady pozostały w rubryce Odp. paradoks 2=5
22 sty 22:15