matematykaszkolna.pl
Pewna funkcja ma pierwszą pochodną dodatnią na przedziale (3; 5) oraz ujemną jmx: Pewna funkcja ma pierwszą pochodną dodatnią na przedziale (3; 5) oraz ujemną na przedziale (7; 9) i jest ciągła na przedziale (3; 9). Co można powiedzieć o tej funkcji?
19 sty 09:06
wredulus_pospolitus: że jest ona: a) rosnąca w przedziale (3,5) b) stała w przedziale (5,7) c) malejąca w przedziale (7,9)
19 sty 09:15
Mietek z fabryki żyletek: ale to funkcja jest ciągła na (3,9) a nie pierwsza pochodna , więc pochodna nie musi być równa zero na (5,7), a ponieważ istnieją takie dziwolągi jak funkcja ciągła bez pochodnej , to nawet ta pochodna nie musi istnieć w tym przedziale wredulus nieuprawnione wnioskowanie w b) emotka
19 sty 09:33
19 sty 09:35
wredulus_pospolitus: Mietek −−− nie oszukujmy się, autor zadania nie brał pod uwagę specjalnych funkcji, które są ciągłe na danym przedziale, a nie posiadają pochodnej w tymże przedziale
19 sty 10:16