matematykaszkolna.pl
kule Liczby: W bebnie maszyny losujacej mini−lotka znajduje sie 20 kul z kolejnymi numerami od 1 do 20. Ile co najmniej kul nalezy wylosowac, aby na pewno wsród wylosowanych kul: a) były dwie oznaczone kolejnymi numerami? Odpowiedz: Trzeba wylosowac co najmniej .......... kul. b) były trzy oznaczone kolejnymi numerami? Odpowiedz: Trzeba wylosowac co najmniej .......... kul. c) były cztery oznaczone kolejnymi numerami? Odpowiedz: Trzeba wylosowac co najmniej .......... kul. d) było piec oznaczonych kolejnymi numerami? Odpowiedz: Trzeba wylosowac co najmniej .......... kul.
18 sty 21:37
wredulus_pospolitus: (a) 11 (losujemy 10 parzystych + 1 kula) (b) 15 (losujemy 'co trzecią' następnie kolejną pulę 'co trzecią' + 1 kula) (c) i (d) postaraj się analogicznie to zrobić
18 sty 23:08
Min. Edukacji: Wymyśl najbardziej niesprzyjajace losowanie i .... dodaj 1
19 sty 00:17