matematykaszkolna.pl
zADANIA SA Z DZIALU ROWNANIA TRYGONOMETRYCZNE I TOŻSAMOSCI pioterr042004: Bardzo prosze o pomoc w rozwiązaniu nastepujących zadan: 1)Oblicz wartosci pozostałych funkcji trygonometrycznych jesli sinus x=3/5i x nalezy do (pi/2 ; pi) 2)Narysuj wykres funkcji f(x)=sin x−2 dla x nalezacwgo do<−3/2pi ; 2 pi> 3)udowodnij tozsamośc trygonometryczna:COSX/TGX+SINX=1/SINX bARDZO DZIEKUJE ZA POMOC
18 sty 16:37
. : Sinx = 3/5 Z tw. Pitagorasa wyznaczasz cosx Bierzesz pod uwagę w której ćwiartce jest 'x' w celu wyznaczenia znaku w cosinusie
18 sty 16:45
. : Rysujesz g(x) = Sinx po czym obnizszasz go o 2 otrzymujesz f(x) = Sinx − 2
18 sty 16:46
. :
cosx cosx cos2x 

+ Sinx =

+ Sinx =

+ Sinx =
tgx 
Sinx 

cosx 
 sinx 
 cos2x + sin2 1 
=

=

 sinx sinx 
18 sty 16:50
wredulus_pospolitus: co do (1) sina = 3/5
 9 16 
sin2a + cos2a = 1 −−−> cos2a = 1 − sin2a = 1 − (3/5)2 = 1 −

=

 25 25 
 4 
czyli cosa = ±

<−−− to czy na plusie czy na minusie zależy od ćwiartki w której
 5 
jesteśmy, a w której ćwiartce jesteśmy (pytanie do Ciebie to jest )
18 sty 17:41
Jolanta: Jezeli po lewej stronie klikniesz napis trygonometria znajdziesz wszystko co potrzebujesz sinα+cos2α=1 ten wzór to jedynka trygonometryczna .Masz dany sinus obliczys cosinus a pózniej tangens
 sinα 
tgα=

 cosα 
Cwiartki są bardzo ważne
 π 
pierwsza kąt do 900 czyli

 2 
druga od 900do 1800 (czyli π)
  
trzecia od 1800 do 2700 (

 2 
czwarta od 2700 do 3600 (2π) Twój kat jest w drugiej cwiartce I tu przydaje sie wierszyk o sin ,cos tg,i ctg W pierwszej wszystkie są dodatnie w drugiej tylko sinus w trzeciej tangens i cotangens a w czwartej cosinus
18 sty 20:25
Jolanta:
 4 
W drugiej cwiartce cos jest ujemny czyli cosα=−

 5 
możesz policzyc tg
18 sty 20:33