matematykaszkolna.pl
Zadanie z rachunku prawdopodobieństwa Marta : Sklep sprzedaje żarówki dwóch producentów A i B. Żarówki wadliwe stanowią 1% produkcji firmy A i 4% produkcji firmy B. Przy losowym zakupie jednej żarówki prawdopodobieństwo zakupu wadliwej żarówki jest równe 0,02. Wyznacz stosunek liczby żarówek z firmy A do liczby żarówek z firmy B w tym sklepie.
18 sty 16:17
. :
A*0.001 + B*0.004 

= 0.002
A+B 
Na podstawie tejże średniej ważonej wyznaczasz proporcje/stosunek liczby żarówek
18 sty 16:39
. : Ojjj... Po jednym 0 mniej powinno być
18 sty 16:39
procenty : emotka
18 sty 16:53