matematykaszkolna.pl
Okrag opisany Hala: rysunekPunkty O1 i O2 są odpowiednio środkami okręgu opisanego na trójkącie ABC i wpisanego ten trójkąt. Punkty A,O1,O2 leżą na tej samej prostej. Wynika stąd ( mamy 2 odp): Trójkat ABC jest: równoramienny, prostokątny lub równoboczny Punkt O1 lezy: wewnątrz czy na zewnątrz trójkata ABC Symetralna boku AB zawiera dwusieczna kata BC Δ ABC jest ostrokątny czy rozwartokatny od czego mam zaczac?rysunek mam ale tutaj nie bardzo wiem jak rysowac
18 sty 11:10
ite: rysunekCzy te dwa pierwsze zdania to cała treść zadania? Czy rysunek z 11:10 należy do zadania? Bo takiej treści może odpowiadać również mój rysunek.
18 sty 11:50
Hala: Rysunek zrobiłam sama. Tak całą treść to jedno zadanie
18 sty 13:29
ite: A co oznacza ( mamy 2 odp) skoro dalej są trzy możliwości?
18 sty 13:56
ite: może mamy dwa pytania i w każdym po trzy odpowiedzi do wyboru, tak było podane?
18 sty 13:59
Hala: Muszę wybrać odpowiedzi kolejno z każdego punktu
18 sty 14:36
Hala: I dwie z wybranych będą odpowiadać treści
18 sty 14:37
ite: Twój rysunek z trójkątem równobocznym spełnia warunki zadania, mój z prostokątnym też je spełnia, bo oba trójkąty są równoramienne. Gdy jeden z wierzchołków i oba środki leżą na tej samej prostej, to mamy pewność, że to trójkąt równoramienny. Jak widać z rysunków nie ma pewności, że trójkąt zawsze będzie równoboczny, tak samo jest z prostokątnością. Na pytanie, czy środek okręgu opisanego na trójkącie ABC leży wewnątrz czy na zewnątrz trójkąta ABC, najłatwiej odpowiedzieć, porównując na rysunki z 11:50 i z 11:10..
18 sty 15:00