matematykaszkolna.pl
planimetria - dowód Alaias: W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych a i b z wierzchołka kąta prostego poprowadzono wysokość h i dwusieczną, d oznacza odcinek dwusiecznej zawarty w tym trójkącie. Wykaż, że h2/d2=(a+b)2/2(a2+b2).
17 sty 22:12
Eta: rysunek 1/ a2+b2=c2
 a2b2 c2h2 a2b2 a2b2 
2/ (PΔABC)2 =

=

⇒ h2=

=

 4 4 c2 a2+b2 
 bd ad 
PΔABC = PΔAEC+PΔBEC =

*sin45o +

*sin45o
 2 2 
 2 
ab= d

(a+b)
 2 
 d2 2a2b2 
to a2b2=

(a+b)2 ⇒ d2=

 2 (a+b)2 
i mamy ............ tezę
h2 (a+b)2 

=

d2 2(a2+b2) 
============
18 sty 00:11