matematykaszkolna.pl
Nierówność Ola: Na osi liczbowej zaznaczone liczby x większe od –4. Podaj najmniejszą liczbę całkowitą, która nie należy do tego zbioru. Czy odpowiedzią może być symbol −?
17 sty 18:49
wredulus_pospolitus: NIe.
17 sty 19:29
Mila: rysunek Teraz daj odpowiedź.
17 sty 20:05
wredulus_pospolitus: @Miluś −−− ale autorka dobrze kombinuje −−− przecież najmniejszej która nie jest w tym zbiorze nie da się podać
17 sty 20:42
Ola: Dziękujęemotka
17 sty 21:06