matematykaszkolna.pl
Wykaż, że iloczyn trzech kolejnych liczb podzielnych przez 3 dzieli się przez 81 bjv: Wykaż, że iloczyn trzech kolejnych liczb podzielnych przez 3 dzieli się przez 81. Doszłam do czegoś takiego: 27k(k2 + 3k + 2) i nie wiem co dalej. Może mi ktoś pomóc?
17 sty 15:15
chichi: k2 + 3k + 2 = (k + 1)(k + 2), zatem ten iloczyn jest równy: w = 27k(k + 1)(k + 2), k(k + 1)(k + 2) = 6m, m ∊ ℤ (iloczyn 3 kolejnych liczb całk.) stąd w = 27 * 6m = 81 * 2m, stąd mamy, że 81 | w □ emotka
17 sty 15:36