matematykaszkolna.pl
obliczenia z tematu wzory redukcyjne z dzialu funkcje trygonometryczne pioterr042004: oblicz: tg kwadrat780stopni−3ctgkwadrat420stopni
16 sty 19:47
chichi: przejdę na radiany: π = 180o (Ty możesz korzystać z miary stopniowej) tan(kπ + α ) = tan(α), k ∊ ℤ to samo zachodzi dla funkcji cot. a wynika to z ich okresowości
 π π 
[tan(780o)]2 = [tan(4π +

)]2 = [tan(

)]2 = (3)2 = 3
 3 3 
 π π 3 1 
[cot(420o)]2 = cot(2π +

)]2 = [cot(

]2 = (

)2 =

 3 3 3 3 
 1 
zatem szukana wartość w = 3 − 3 *

= 2 emotka
 3 
16 sty 20:00
pioterr042004: bardzo dziękuje
16 sty 21:50