matematykaszkolna.pl
Rachunek prawdopodobieństwa Aguś: Na jednej ściance symetrycznej sześciennej kostki znajduje się cyfra 1, na dwóch ściankach znajduje się cyfra 2, a na trzech pozostałych ściankach − cyfra 3. Rzucamy trzykrotnie tą kostką i z otrzymanych kolejno cyfr tworzymy liczbę trzycyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że ta liczba jest większa od 222. Proszę o pomoc.
16 sty 18:34
. : Patrzymy na liczby: 3xx, 23x, 223
1 1 1 1 1 

+

*

+ (

)2*

=...
2 3 2 3 2 
16 sty 19:40