matematykaszkolna.pl
pomocy fif: Oblicz stężenia molowe jonów A g + oraz Cl− pozostających w równowadze z osadem chlor ku srebra AgCl, jeżeli wiadomo, że iloczyn rozpuszczalności tej soli wynosi K = 1 * 10 − 10
15 sty 20:38