matematykaszkolna.pl
Styczna Hala: Prosta BC jest styczna do okręgu o środku O. Odcinek AB jest cięciwa tego okręgu. Kąt BOA ma miare 35 stopni wiekszą od kata ABC. Miara kata ABC jest równa: a)mniejsza niz 20 stopni b)równa 20 c) rowna 30 d)większa niz 30 stopni
15 sty 18:32
kerajs: Gdy kąt ABC ma miarę α , to kąt ABO ma miarę 90o−α , więc z trójkąta ABO masz: 2(90o−α)+(35o+α)=180o
15 sty 19:22