matematykaszkolna.pl
Macierze Mateko: Cześć mam do obliczenia równanie: px + 2y − 3z = 1 x − py + 4z = 1 x + y −2z = −1 Mam tak wyznaczyć parametr p aby układ miał dokładnie jedno rozwiązanie. Wyznacznik stanowi równanie kwadratowe którego delta jest mniejsza od zera. Czy to znaczy że za parametr mogę wprowadzić dowolną liczbę rzeczywistą?
15 sty 14:57
Mila: rysunek Tak. det(A)=2p2−7p+9>0 dla p∊R
15 sty 15:49