matematykaszkolna.pl
Okregi Justyna: rysunekNa płaszczyźnie dane są 4 okręgi o środkach w punktach A,B,C, S. Trzy z nich są parami styczne zewnetrznie, a kazdy z nich jest wewnetrznie styczny do najwiekszego okregu , ktorego srodek S jest jednym z punktów stycznosci. Promień najwiekszego okregu równy jest 12.. Wyznacz promien najmniejszego okregu
15 sty 14:28
Mila: rysunek Podpowiedź:
15 sty 17:26
Hala: Jak tutaj rysować te rysunki z oznaczeniami? Dzięki
15 sty 17:37
Mila: Rysuj tutaj, potem usunę Twoje próby jeśli zechceszemotka
15 sty 17:47
Hala: Jeszcze mam pytanie do zadania czy liczę to jako trójkąt równoboczny i wyznaczam to czy jako prostokątny?
15 sty 18:29
Mila: Nie jest to Δrównoboczny tylko równoramienny o ramionach 6+r.
15 sty 18:37
Hala: Ok dzięki
15 sty 19:04
Hala: Czy mogę to policzyć z obwodu i wyznaczyć r?
15 sty 19:06
Mila: R=12 h=12−r− wysokość ΔBCA (6+r)2=(12−r)2+62
15 sty 23:45