matematykaszkolna.pl
Prosta styczna do okręgu Halina: rysunekProsta BC jest styczna do okręgu o środku O. Odcinek AB jest cięciwa tego okręgu. Kąt BOA ma miare 35 stopni wiekszą od kata ABC. Miara kata ABC jest równa: a)mniejsza niz 20 stopni b)równa 20 c) rowna 30 d)większa niz 30 stopni
15 sty 13:45