matematykaszkolna.pl
H H: Henryk był prezesem zarządu spółki i jednocześnie jej jedynym wspólnikiem. Jako prezes spółki zawarł umowę pożyczki Vitalijem. Spółka nie była w stanie spłacić tej pożyczki. Vitalij wygrał sprawę sądową a następnie rozpoczął egzekucję. Niestety nie doprowadziła ona do wyegzekwowania od spółki jakichkolwiek kwot. Co w takim przypadku może zrobić Vitalij?
15 sty 13:43