matematykaszkolna.pl
Trójkaty Halina: Dany jest trójkąt ABC o wymiarach 5,7,9. Trójkat ABC jest a)ostrokatny b)prostokatny c) rozwartokatny poniewaz cosinus jego najwiekszego kata jest 1)liczba dodatnia 2)liczba ujemna 3)równy zero Czy w tym zadaniu opieramy się na twierdzeniu cosinusów z Carnota
15 sty 13:32
Mila: 1) Sprawdź tw. odwrotne do tw. Pitagorasa− wyklucza Δprostokątny (można już określić rodzaj Δ, jeśli pamiętasz w jaki sposób) lub 2) Tw. cosinusów − 92=52+72−2*5*7*cos α α− największy kąt tego Δ, leży naprzeciw boku o dł. 9 znak cosinusa określi rodzaj Δ
15 sty 15:41
Hala: Czyli mogę zastosować tw. carneta dla cosinusów
15 sty 18:31
Mila: Przecież napisałam w (2) punkcie.
15 sty 18:38