matematykaszkolna.pl
znajdź wzór na Sn=a2+a3+...+an w postaci zmiennej n resse: znajdź wzór na Sn=a2+a3+...+an w postaci zmiennej n
  2  
ak=

  k2 −1  
dla k=2,3,4,... sn= a2 +a3 +...+ an
15 sty 12:28
kerajs:
 1 1 
ak=


 k−1 k+1 
 1 
S2=1−

 3 
 1 1 1 
Sn=1+dla n>2
 2 n n+1 
15 sty 19:14