matematykaszkolna.pl
A A: Spółka Auto 3000 Henryk Klimkiewicz i spółka sp.j. przewidziała następujące zasady reprezentacji: Do reprezentowania spółki tj.: Składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki do kwoty 300.000 (trzysta tysięcy) euro upoważniony jest wspólnik Henryk Klimkiewicz jednoosobowo. W sprawach, których wartość czynności przekracza kwotę 300.000 (trzysta tysięcy) euro wymagane jest działanie dwóch wspólników łącznie. Wspólnik Henryk Klimkiewicz zawarł samodzielnie, bez udziału drugiego wspólnika umowę sprzedaży samochodu o wartości 350.000 euro? Czy umowa taka jest ważna?
15 sty 10:57