matematykaszkolna.pl
Funkcja f(x) Halina: O funkcji liniowej f(x)=mx+k wiadomo, że jest stała. Wynika stąd, że: a) funkcja f ma nieskończenie wiele miejsc zerowych b) wykres funkcji jest symetryczny względem poczatku uk. współrzędnych c)wykres funkcji jest symetryczny względem OY d) współczynnik k jest liczba dodatnią
15 sty 10:34
ABC: a) nie, kontrprzykład y=1 b)nie, kontrprzykład y=1 d) nie , kontrprzykład y=−1 natomiast c) przy założeniu że dziedzina jest maksymalna możliwa , czyli R , tak w innych wypadkach tylko gdy dziedzina jest zbiorem symetrycznym względem zera
15 sty 11:04