matematykaszkolna.pl
V V: W badaniach struktury wydatków gospodarstw domowych zebrano m. in. informacje dotyczące wydatków na zakup artykułów przemysłowych. Dla losowej próby 200 gospodarstw uzyskano roczne kwoty wydatków na zakup tych artykułów podano w tablicy. Tablica Gospodarstwa domowe miasta ,,K" według rocznej kwoty wydatków na zakup artykułów przemysłowych Kwota wydatków w zł Liczba gospodarstw 500 − 1000 40 1000 − 1500 65 1500 − 2000 55 2000 − 2500 30 2500 − 3000 10 Zakładając, że w całej populacji gospodarstw wydatki te mają charakter rozkładu normalnego przy poziomie ufności 0,99 oszacować metodą przedziałową średnią roczne wydatki na zakóp artykułów przemysłowych w całej populacji gospodarstw domowych.
14 sty 19:57
. : Ty chociaż jedno zadanie że statystyki potrafisz zrobić?
14 sty 20:27