matematykaszkolna.pl
Prosta całka R214: Czy takie rozwiązanie jest poprawne?
 2 dy 

= 2∫ 1y

=−1tln|y|+C = −1tln|6−t2|+C
 6−t2 −2t 
14 sty 17:51
wredulus_pospolitus: co to niby ma być
14 sty 17:58
wredulus_pospolitus: a se policz pochodną z wyniku i zobacz czy dostaniesz to co pod całką
14 sty 17:59
R214: Niezly pomysł. Dziena
14 sty 18:27
Mariusz: No nie jest . Czyżbyś zgubił w liczniku t ? Gdybyś w liczniku miał t to można byłoby tak liczyć ale jeżeli nie masz w liczniku t to : Zauważ że mianownik można rozłożyć z różnicy kwadratów zaś licznik można przedstawić w postaci sumy iloczynów czynników mianownika
 2 1 (6−t)+(6+t) 

dt =


dt
 (6−t)(6+t) 6 (6−t)(6+t) 
 2 1 1 1 

dt =

(∫

dt + ∫

dt)
 (6−t)(6+t) 6 6+t 6−t 
 2 6 1 −1 

dt =

(∫

dt − ∫

dt)
 (6−t)(6+t) 6 6+t 6−t 
 2 6 

dt =

(ln|6+t| − ln|6−t|)+C
 (6−t)(6+t) 6 
 2 6 6 + t 

dt =

ln|

| +C
 (6 − t)(6 + t) 6 6 − t 
14 sty 19:29