matematykaszkolna.pl
C C: W badaniach rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej osobowej losowej próby 15 uczniów klas I − III pewnej szkoły zebrano informacje dotyczące liczby przeczytanych książek w roku szkolnym. Otrzymano następujące informacje: 2; 6; 12; 10; 5; 4; 20; 22; 10; 15; 9; 8; 21; 14; 7; Zakładając, że rozkład przeczytanej liczby książek w calej populacji uczniów jest zbliżony do normalnego − przy poziomie ufności 0,98 − oszacować metodą przedziałową średnią roczną liczbę przeczytanych książek dla tej populacji.
14 sty 17:51