matematykaszkolna.pl
C C: Zebrano informacje dotyczące wieku wylosowanej grupy przestępców odbywających wyroki w Zakładzie Karnym. Uzyskano następujące dane (w latach) : 22; 45, 32; 48; 35; 28; 21; 29; 33; 26; 24; 30; 41; 44; 22. Określić zmienność wieku przestępców za pomocą ochylenia standardowego.
14 sty 17:23