matematykaszkolna.pl
Z Z: Firma zajmująca się usługami komputerowymi, planuje inwestycję w zakresie telewizji internetowej. W związku z tą inwestycją chce oszacować średnią liczbę programów oniline, które 4−osobowa rzodzina mogłaby oglądać dziennie. Uzyskono próbę losową n=100 rodzin, a w tej próbie średnia liczba wyświetleń oglądanych dziennie wyniosła 6,5. Ochylenie standardowe dla poplucji jest znane i równe 3,2. Wyznacz 95% przedział ufności dla średniej liczby programów telewizyjnych oniline oglądanych przez cała populację rodzin czteroosobowych.
14 sty 16:57