matematykaszkolna.pl
Z Z: W przedsiębiorstwie maszyna automatycznie napełnia pojemniki z kawą. Przeprowadzono kontrolę wariancji procesu napełniania. Wybrano losową liczbę pojemników, która mierzy ilość kawą i oblicza wariacje z próby. Losowa próba 30 pojemników dała ocenę wiaracji s2=18540. Wyznacz 95% przedział ufności wariancji w populacji ƌ2.
14 sty 16:20