matematykaszkolna.pl
Trapez Hala: W trapezie prostokątnym ABCD wysokość jest równa długości krótszej podstawy DC. Przekątne mają odpowiednie długości AC=12 oraz BD=10 2 Oblicz obwód tego trapezu
13 sty 17:48
Mila: rysunek 1) W ΔADC: 2h2=122 h2=72 h=62 2) q2=h2+a2 (102)2=72+a2 a2=200−72 a2=128 a=82 3) |EB|=a−h dokończ
13 sty 18:54
Jolanta: rysunekMasz trójkat prostokatny równoramienny jezeli przyprostokątne mają długość a to przeciwprostokątna =a*2 12=a2 \ :2
12 

=a
2 
122 

=a
2 
a=62 Narusuj trapez i zaznacz przekątną BD Masz trójkat prostokątny DAB DA=62 BD=102 mozesz obliczyć AB z tw Pitagorasa
13 sty 18:56
Jolanta: emotka
13 sty 18:57