matematykaszkolna.pl
Ciag Ania: Dany jest ciąg an określony dla każdej liczby naturalnej n≥1. an=2+6+10+14+....+(4n−2) Wykaż, że: an=2n2
13 sty 17:43
ABC: Ania wstydź się leniuchu że nie chce ci się podstawić do wzoru
2+(4n−2) 

n=2n2
2 
13 sty 17:52
Mila: Pewnie nie umiała obliczyć ile składników ma ta suma.
13 sty 18:44