matematykaszkolna.pl
wzajemne położenie prostych kuba: zadanie; zbadaj wzajemne położenie dwóch prostych prosta l: 2x+3y−3z−4=0 2x+y−z−2=0 iloczyn wektorowy;[0,4,−4] prosta l2: 6x+2y+z=0 2x+3y+5=0 iloczyn wektorowy;[−3,−2,14] Wyszło mi, że nie są równoległe, ale nie wiem jak sprawdzić czy się przecinają? wiem, że iloczyn mieszany i iloczynem wektorym wyliczyłem wektory tych 2 prostych, tylko jaki dać ten ,,kolejny'' wektor do mieszanego
13 sty 17:05
jc: Spróbuj rozwiązać układ 4 równań 2x+3y−3z−4=0 2x+y−z−2=0 6x+2y+z=0 2x+3y+5=0
13 sty 17:21
kuba: wyszło mi, że nie ma rozwiązania
13 sty 17:37
kuba: x=1/2 y=−2/3 z=−5/3 0=−4/3
13 sty 17:38
kuba: czyli to oznacza, że się nie przecinają; czyli są skośne?
13 sty 17:39
jc: Tak.
13 sty 18:35