matematykaszkolna.pl
Ciag Ania: Ciąg an jest ciągiem arytmetycznm określonym dla każdej liczby n≥1. Wyraz szósty i ósmy są liczbami całkowitymi parzystymi. Wynika stąd: A) każdy wyraz ciągu jest liczba parzystą B) tylko co drugi wyraz jest liczba parzystą C) przynajmniej jeden wyraz ciągu jest liczba nieparzystą D) różnica ciągu jest liczba całkowita
13 sty 08:44
wredulus_pospolitus: (a) niekoniecznie (np. ciąg 1,2,3,4,5,6,7,8,... spełnia warunki a nie spełnia podpunktu) (b) tak (c) niekoniecznie (np. 2,4,6,8,10,12,... spełnia warunki a nie spełnia podpunktu) (d) tak
13 sty 08:52
Fałszywy 6-latek: wredulus, ciąg który podałeś w c jest zaprzeczeniem twojej odpowiedzi w b emotka
13 sty 09:05
wredulus_pospolitus: bo źle przeczytałem (b) emotka
13 sty 17:26