matematykaszkolna.pl
Funkcje Janek: Poproszę o pomc w zadanku: Wyznacz wsszystkie funkcje spełniające równość: f(x−|x|)+f(x+|x|)=x
12 sty 16:49
kerajs: f(x)=x/2
12 sty 18:21
Janek: A jakieś rozwiązanie dlaczego tak ? Albo wskazówki ?
12 sty 20:17
Mila: 1) x=0 f(0)+f(0)=0⇔f(0)=0 2)
 1 
x→

x i x>0
 2 
 1 1 1 1 1 
f(

x−

x)+f(

x+

x)=

x⇔
 2 2 2 2 2 
 1 
f(0)+f(x)=

x
 2 
 1 
f(x)=

x
 2 
3) rozważ przypadek
 1 
x→

x i x<0
 2 
i daj odpowiedź
12 sty 22:09