matematykaszkolna.pl
Funkcja liniowa Anna: O funkcji liniowej f(x)=mx+k wiadomo, że jest stała. Wynika stąd, że: a) funkcja f ma nieskończenie wiele miejsc zerowych b) wykres funkcji jest symetryczny względem poczatku uk. współrzędnych c)wykres funkcji jest symetryczny względem OY d) współczynnik k jest liczba dodatnią
12 sty 16:23
ABC: metodą eliminacji (kontrprzykładów) możesz dojść że wszystko oprócz c) nie może być poprawną odpowiedzią Ale jeśli dziedzina tej funkcji nie jest zbiorem symetrycznym względem zera to c) też nie pasuje
12 sty 17:22