matematykaszkolna.pl
Rozwiąż równanie ||x| -2| = |x| + 2 Malww: Rozwiąż równanie ||x| −2| = |x| + 2
12 sty 16:14
kerajs: Jedyne rozwiązanie: x=0
12 sty 18:22
mat: rysunek
12 sty 19:53