matematykaszkolna.pl
Wartość Halinexx: Dla każdej liczby rzeczywistej m wartosć wyrażenia 9(m−1)(m+1)+(5+4m)2−(4−5m)2 jest równa?
12 sty 16:11
ostatnia_stacja_Kabaty: zleć to wolfarmowi
12 sty 16:13