matematykaszkolna.pl
Podprzestrzenie wektorowe Bandita: Dlaczego zbior wektorow o koncach nalezacych do drugiej cwiartki ukladu współrzędnych nie jest przestrzenia wektorowa?
11 sty 17:06
ABC: a początki tych wektorów są zaczepione w (0,0) czy w dowolnym punkcie?
11 sty 17:12
Bandita: W dowolnym.
11 sty 18:52
Maciess: Wydaje mi się, że w algebrze liniowej punkt i wektor traktujemy jako równoważne pojęcia. Weźmy wektor v=(−1,1) z II ćwiartki. Ale wektor −1*v = (1,−1) NIE należy już do II ćwiartki. No i jednorodność sie psuje koniec.
11 sty 23:06
Maciess: Zastanów się w ramach ćwiczenia. Czy np dwie ćwiartki mogą tworzyć przestrzeń liniową? Np II i IV albo I i II.
11 sty 23:10
Bandita: Raczej nie. Jak dodam odpowiedni punkt z innej cwiartki albo pomnoze przez stala o innym znaku raczej wyjdzie mi to poza ćwiartki.
12 sty 18:49
Bandita: Za odpowiedź dzięki ci, Maciess
12 sty 18:49
Maciess: emotka
12 sty 18:54