matematykaszkolna.pl
prosze o pomoc podaj pierwiastki wielomianu Jacek: podaj pierwiastki wielomianu 3x(x−1)(x+2)
24 lis 17:09
Aruseq: Pierwiastki wielomianu to takie x, dla których w(x)=0. w(x) = 3x(x−1)(x+2) w(x) = 0 3x(x−1)(x+2) = 0 Iloczyn paru nawiasów będzie równy 0, jeśli chociaż jeden z nich będzie równy 0, czyli: x = 0 lub x−1=0 lub x+2=0 x=1 x=−2 Zatem pierwiastki to 0, 1 i −2
24 lis 17:23
Jacek: Dziękuje bardzo za odpowiedź
24 lis 17:31