matematykaszkolna.pl
dowód z geometrii Alaias: Dany jest czworokąt wypukły ABCD o długościach boków a, b, c, d i P to jego pole, Udowodnij, że P<= 1/4( a+b+c+d )
24 lis 14:29
chichi: kwadrat o boku długości równej 2, ma pole i obwód równe odpowiednio 4 i 8, sprawdźmy:
 1 
4 ≤

(8), a to oznaczałoby, że 4 ≤ 2 − no to chyba nie ma co dowodzić
 4 
24 lis 18:49
Alaias: No, tak miało być P<=1/4 (a2+b2+c2+d2) :(
24 lis 19:26
chichi: rysunek
 1 ab + cd 
a2 + b2 c2 + d2 

+

c2 2 
 
S =

(absin(β) + cdsin(α)) ≤


=
 2 2 2 
 1 
=

(a2 + b2 + c2 + d2) □
 4 
24 lis 20:58
chichi:
 a2 + b2 
tam w ostatniej nierówności wkradł się chochlik powinno oczywiście być

 2 
24 lis 20:59
Alaias: Dzięki emotka
24 lis 21:20