matematykaszkolna.pl
Kombinacje Tiger 88: W urnie znajdują się 4 kule: biała, czarna, niebieska i zielona. Losujemy bez zwracania 2 kule. Ile możemy otrzymać różnych wyników losowania?
23 lis 18:00
a: (z,n) (z,b) (z,c) (c,n) (c,b) (b,n)
23 lis 21:25
Tiger 88: Dziękuję.
23 lis 21:27
er:
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
 
23 lis 22:32