matematykaszkolna.pl
Staż pracy w pewnym zakładzie produkcyjnym ma rozkład normalny o średniej 10lat Monisia : Staż pracy w pewnym zakładzie produkcyjnym ma rozkład normalny o średniej 10lat i odchyleniu standardowym 5lat. Obliczyć prawdopodobieństwo że losowo wybrany pracownik będzie miał staż pracy: A) nie krótszy niż 3lata i nie dłuższy niż 10lat B)Jaki procent pracowników będzie miało staż pracy krótszy niż 15lat
23 lis 12:59