matematykaszkolna.pl
geometria analityczna małaja: Proszę o pomoc w zadaniu /Z GEOMETRII ANALITYCZNEJ /Środek o kręgu przechodacego przez punkt A(−4,1)i B(−3,0) należy do prostej 3y−x−10=0.Wyznacz środek okregu.)
22 lis 22:21
Słaniający się słonik: rysunek
22 lis 22:38
Aruseq: Proponuję jeden z tych dwóch sposobów: I. Wyznaczyć równanie symetralnej odcinka AB. Środek okręgu będzie przecięciem tej symetralnej i prostej z polecenia. II. Skoro środek leży na prostej 3y−x−10=0, to jego współrzędne możemy oznaczyć jako S=(3y−10, y). Teraz rozwiązać równanie |SA|=|SB|.
22 lis 22:39
małaja: czyli zaczac liczyc symetralną odcinka AB
22 lis 22:43