matematykaszkolna.pl
dane są punkty Julek : Dane są punkty: A (−4, − 1), B (3, − 5), C (2, 3), D (−6, 2). Wykaż, że trójkąt: a) ABC jest równoramienny, b) ADC jest prostokątny.
22 lis 21:58
Aruseq: a) Policzyć długości wszystkich boków trójkąta, pewne dwa powinny wyjść równej długości b) Albo wyznaczyć równania prostych, na których leżą boki trójkąta i wtedy wskazać parę prostych równoległych, albo skorzystać z prostopadłości wektorów
22 lis 22:05
chichi: (b) albo też policzyć długości boków i pokazać, że zachodzi tw. Pitagorasa
22 lis 22:18
chichi: "wtedy wskazać parę prostych równoległych" prostopadłych **
22 lis 22:19
Mariusz: a) można sprawdzić czy jeden z wierzchołków leży na symetralnej boku ciekawe czy to wystarczy b) można sprawdzić czy jeden z wierzchołków leży na okręgu o środku w środku odcinka i promieniu równym połowie tegoż odcinka
23 lis 02:05
Mila: rysunek A (−4, − 1), B (3, − 5), C (2, 3), D (−6, 2). 1) |AB|=72+42=65 |BC|=12+82=65 |AB|=|BC| ΔABC− Δrównoramienny 2) Dalej w podobny sposób oblicz długości AC, AD, DC i z tw. odwrotnego do tw. Pitagorasa sprawdzasz czy ΔADC jest prostokątny albo tak: AC=[6,4] AD=[−2,3] [6,4] o [−2,3]=−12+12=0⇔wektory są prostopadłe. AD⊥AC ΔADC− Δprostokątny.
23 lis 16:41